Honduraský antimonopolní úřad musel řešit konkurenční boj mezi lékárnami

předseda Honduraského soutěžního úřadu Alberto Lozano Ferrera na 12. Svatomartinské konferenci v Brně. Foto: Jiří Reichl

Alberto Lozano Ferrera, předseda honduraské Komise pro ochranu a podporu hospodářské soutěže, přijel do Brna vystoupit na Svatomartinské konferenci na téma politika hospodářské soutěže v Hondurasu, ale také podepsat memorandum o spolupráci.

Své vystoupení začal Alberto Lozano Ferrera v čestině, a to nikoliv náhodou – od roku 1994 totiž studoval v Praze (získal titul MBA v oboru ekonomika a management na Czech Management Institute – CMI). V angličtině pak provedl přítomné účastníky krátkou historií soutěžního práva v Hondurasu, hovořil o tom, jak honduraská Komise pro ochranu a podporu hospodářské soutěže bojuje proti kartelovým dohodám, jak kontroluje fúze, prosazuje soutěžní právo a na závěr se zabýval speciálním případem lékáren a drogerií.

Od roku 1982 byl zákaz monopolní a oligopolní praxe zakotven v Ústavě. Až do roku 2005 neměl Honduras konkrétní zákon, který by monopolní praxi reguloval. Situace se postupně měnila spolu s přijetím konkrétních opatření v následujících letech 2006 a 2007, kdy bylo zákonem jasně stanoveno, že zájem spotřebitelů je zcela zásadní a bude také hodnocen. Alberto Lozano Ferrera upozornil na konkrétní články soutěžního zákona, podle nichž byly jasně stanoveny vztahy soutěžitelů a uvedl také příklad z roku 2010, kdy bylo šetřením zjištěno několik případů nezákonného jednání mezi výrobci cementu a stanovena pokuta ve výši 4 miliony dolarů. Další příklad z roku 2009 se týkal šetření, zabývající se porušením soutěže mezi výrobci piva. „Zjistili jsme, že velké pivovary vytvářejí bariéru proti vstupu nových firem na trh a brání menším firmám prodávat pivo v hotelích. Mezi stěžovateli byl i český pivovar. Výsledkem byla pokuta ve výši půl milionu dolarů,“  řekl Ferrera.

Na závěr svého vystoupení se Alberto Lozano Ferrera zabýval konkrétním příklad lékáren a drogerií, kdy po roce 2007 došlo k výraznému konkurenčnímu boji mezi stávajícími a novými lékárnami a drogeriemi, které přicházely na honduraský trh. Zejména malé rodinné lékárny byly výrazně postiženy slevami velkých konkurentů. Komise se tímto případem zabývala, lékárny porušující hospodářskou soutěž pokutovala (pokuty dosáhly výše 300.000 USD) a výrazně tak přispěla k finálnímu podepsání dohody mezi firmami. V roce 2014 Komise řešila stížnost nového řetězce, jehož vstup na trh negativně ovlivňovalo geografické omezení pro otvírání nových lékáren. Stížnost a následné aktivity Komise napomohly k tomu, že bylo geografické omezení postupně zrušeno a během roku 2016 došlo k tomu, že bylo otevřeno nových 67 lékáren v oblastech, které předtím byly omezeny jen na jednu lékárnu. V roce 2016 obdržela honduraská Komise ocenění od Světové banky za budování kultury v oblasti soutěžního práva.

Věra Staňková