Hejtman Běhounek: nová vláda by měla mít v programovém prohlášení samostatnou část pro rozvoj IT

Radní Cogan (vlevo) vpravo hejtman Běhounek. foto: ED

Zítra se sejde komise pro IT ve veřejné správě při Asociací krajů. Na programu má projednání standardu výměny zdravotnických dat v nemocničních informačních systémech v souvislosti s metodikou a vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Vyslechne si aktuální informace k e Receptu a probere vnitřní konektivitu škol společně s krajským řešením EDUROAM. Diskutovat bude rovněž o spolupráci s Policií (Kraje pro bezpečný internet – KPBI).

Předseda komise a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek upozorňuje, že centrální orgány, vláda, ministerstva a přímo řízené organizace spolu nedostatečně mluví a není jasný směr čeho je nutné dosáhnout v oblasti rozvoje informačních technologií ve veřejné správě. Vláda by v programovém prohlášení „měla mít ucelený programový bod jen pro IT, který se bude této oblasti věnovat z hlediska legislativy, realizace, termínů či odpovědnosti. Vím, že to je sen, ale v tomto volebním období se leccos podařilo ze spodu. Tak budeme dále tlačit zespodu nahoru.“ říká Běhounek. „Nová vláda by si oblast IT měla vzít za jednu z hlavních priorit. Od dob Czechpointu, datových schránek a centrálních registrů se nic zásadního neudělalo. Měla by se pokusit o elektronické volby, ke sčítání lidu použít centrální registry a apriorně nedémonizovat IT zakázky“ upozorňuje na další problematické věci radní Královehradeckého kraje Rudolf Cogan.

-in-