Finance dají na rozvoj elektronických daní a cel plus kontrolu hazardu 1,5 miliardy. Do roku 2020

Daně, zdanění, kalkulačka, výplata, důchod. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství slibují, že jimi chystaný portál pro snadnější evidenci daňových povinností bude možno obsluhovat jen občanským průkazem s čipem a nebude potřeba žádný další identifikátor. Na podzim by měl být vypsán tendr na dodavatele portálu mojedane.cz, který by měl stát asi 600 milionů korun. Celkem finance chtějí do elektronizace jejich agend „nalít“ přes 1,5 miliardy do roku 2020.Více než 1,5 miliardy korun je vyčleněno na projekty elektronizace výběru daní a pojištění, které má do roku 2020 v gesci Ministerstvo financí ČR. Vyplývá to z informací obsažených v Monitoringu plnění „Strategického rámce rozvoje veřejné správy české republiky pro období 2014-2020“ vypracovaného zaměstnanci ministerstva vnitra a ze zjištění Ekonomického deníku.

Zhruba 600 milionů korun by měl stát vývoj portálu Moje Daně (www.mojedane.cz), jehož zadávací dokumentaci nyní dokončuje Generální finanční ředitelství. Podle tiskového mluvčího ministerstva financí Zdeňka Vojtěcha počítá ministerstvo se spuštěním portálu v první verzi v roce 2020. „Následně předpokládáme průběžný rozvoj a rozšiřování funkcionalit portálu. Cílem je, aby byl veřejnosti poskytnut užitečný nástroj pro vyřizování daňových záležitostí,“ uvedl Vojtěch.

Ekonomický deník se na stav vývoje portálu ptal v souvislosti se spuštěním ověřovacího provozu Portálu občana, který byl představen začátkem týdne na tiskové konferenci ministerstva vnitra. V této souvislosti jsme upozornili na to, že občanský průkaz s čipem nebude stačit na některé státní online služby. Bude potřeba i další identifikátor

Zajímalo nás proto, s jakou identifikací uživatele počítají na ministerstvu financí. „Pro přihlašování do autentizované části Portálu MOJE daně bude primárně využit NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci) (který je zapamatovatelný pod názvem eIdentita – pozn. red.). Bude tedy možné využít všech zde dostupných identifikačních prostředků na odpovídající úrovní důvěry dle zákona. Občanský průkaz s čipem je prostředkem na nejvyšší úrovni důvěry a jako takový bude jistě jedním z možných způsobů identifikace. Vzhledem k tomu, že NIA byl spuštěn 1. 7. 2018 není dosud známo, jaké všechny identitní prostředky budou poskytovány. GFŘ plánuje kroky, které by měly zajistit, že ke dni spuštění Portálu MOJE daně, bude mít každý daňový subjekt možnost získat identitní prostředek pro přihlášení,“ uvedl mluvčí MF ČR Zdeněk Vojtěch.

Podle něj se předpokládá, že občanský průkaz s čipem bude jedním z možných způsobů identifikace při přihlašování. „Nepředpokládáme, že by Ministerstvo vnitra vyžadovalo při využití občanského průkazu s čipem ještě další identifikátor,“ dodal mluvčí financí, podle kterého by tedy neměla nastat situace, jaká je nyní s Portálem občana, kdy k přístupu do většiny elektronických služeb státu e-občanka nestačí a je potřeba další identifikátor. To na začátku týdne na tiskové konferenci je spuštění Portálu občana přiznal i ředitel Odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Roman Vrba. „Když nebudete mít datovou schránku, připojíte se k ereceptům, službám České správy sociálního zabezpečení  a uvidíte náhled informací, které zpracovávají základní registry,“odpověděl Vrba na dotaz Ekonomického deníku, jaká data získá občan pouze s „oslavovanou“ občankou s čipem.

Portál Moje daně však není jediným nástrojem rozvoje eGovernmentu, které má ve „Strategickém rámci rozvoje veřejné správy české republiky pro období 2014-2020“ v gesci ministerstvo financí. V projektovém okruhu 3. 8. elektronizace výběru daní a pojištění jsou stanoveny tyto cíle:

 • Zavedení elektronické evidence tržeb u vybraných subjektů
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge)
 • Zavedení kontrolního hlášení
 • Postupná elektronizace formulářů daňové správy a celní správy
 • Zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí v oblasti hazardního průmyslu

Podle Monitoringu plnění strategického cíle, které vypracovali zaměstnanci ministerstva vnitra je v této oblasti prioritou ČR zlepšení a zefektivnění výběru daní a boj s daňovými úniky. „Díky realizaci části projektů z projektového okruhu je dnes kontrola tržeb a uskutečněných transakcí kontrolována částečně strojově, což vede ke snížení administrativní zátěže správce, lepší zaměření kontrol a rychlejší reakce na podvodné praktiky. Nadále zůstává prioritu snižování daňového zatížení daňových subjektů, které přinese implementace projektů MOJE daně. Čtyři projekty jsou už úspěšně ukončené, dva projekty mají v běhu veřejnou zakázku, jeden projekt má v běhu vývoj systému. Jsou připravovány další 2 projekty, momentálně ve stavu přípravy projektové dokumentace,“ uvádí se ve zprávě pro členy kabinetu.

Dva projekty jsou financovány z Integrovaného operačního programu a pět projektů je financováno ze státního rozpočtu. Finanční náklady na jednotlivé projekty činí:

 • EET –  154.000.000 Kč
 • Kontrolní hlášení – 153.000.000 Kč
 • IS dohled nad hazardními hrami – 234.200.000 Kč
 • MOJE daně
  1. samovyměření I. fáze 3.534.441 Kč
  2. NDZP 12.600.000 Kč
  3. nDIS zatím nelze odhadnout
  4. Portál MOJE daně 600.000.000 Kč
 • CKU – 92.000.000 Kč
 • Razítka – 2.750.000 Kč
 • Kontrolně dohledové činnosti Celní správy – 34.240.194 Kč

Celková částka se pak vyšplhá na 1.558.574.635 Kč a lze předpokládat, že ještě poroste. Ukončenými projekty, o kterých se zmiňuje zpráva MV jsou:

 • EET – 1 projekt
 • Kontrolní hlášení – 1 projekt
 • Kontrolně dohledové činnosti CS – 2 projekty

Efekty u ukončených projektů podle zprávy MV

1) EET – Na základě vysokého meziročního růstu inkasa se potvrzuje minimálně původně očekávaný  pozitivní dopad tohoto opatření na rozpočet.

2) Kontrolní hlášení – Rozpočtový dopad kontrolního hlášení již v roce 2016 dosáhl a splnil cíl pro rok 2017. Zatímco plánovaný přínos kontrolního hlášení byl 9 mld. Kč, skutečný efekt podle Ministerstva financí představoval 10-12 mld. Kč.

3) MOJE daně – samovyměření I. fáze – Efekty přinese až realizace II. fáze projektu.

4) Kontrolně dohledové činnosti CS – Přestupky ve správním řízení u loterií 2.674.979 Kč a dále 300 EUR, EET 11.094.901 Kč

Jiří Reichl

O tématu elektronizace veřejné správy jsme psali:

eSbírka a eLegislativa se letos nestihne. Vnitro bude muset projekt prodloužit. Už jednou ho… 

Občanka s čipem nebude stačit na některé státní online služby. Bude potřeba i další… 

Bellu (ODS): chceme veřejně přístupný systém eSbírka