Finance chtějí nakoupit kancelářskou techniku téměř za 90 milionů

Ministerstvo financí zahájilo velký tendr na čtyřletou dodávku standardní kancelářské techniky pro sebe a některé své podřízené organizace. Je ochotno zaplatit až 88 910 240 Kč bez DPH. Vyplývá to z informací zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek.

Ministerstvo financí hodlá připravit tzv. „Dynamický nákupní systém“ (DNS) (organizace si objednávají potřebné věci u vítěze/ů veřejné zakázky dle jejich potřeby – pozn. red.) na čtyři roky pro oblast kancelářské techniky. Ochotno je zaplatit téměř 90 milionů korun bez DPH. Zájemci se mohou hlásit do konce února. Hodnotící kritéria budou uvedena zvlášť u každé poptávané dodávky.

„Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky standardní kancelářské techniky a zařízení, jako např. počítací, účtovací, frankovací stroje, zpětné projektory, tabule, skartovačky, kroužkové vazače, děrovací stroje, laminátory, řezačky papíru a další různé standardní kancelářské stroje a zařízení. Centrální zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech závislých na svých provozních potřebách a provozních potřebách pověřujících zadavatelů. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou rovněž závislé na provozních potřebách Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů a jejich počet může být od jednotek až po stovky jednotek v konkrétní veřejné zakázce,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Ministerstvo financí v této zakázce vystupuje jako tzv. „centrální zadavatel“ a připravuje DNS pro jemu podřízené organizace Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kancelář finančního arbitra.

Zájemce o tuto zakázku musí prokázat, že v posledních třech letech realizoval alespoň tři významné zakázky. Hodnota každé z nich musela dosáhnout alespoň 200.000 korun.

Jiří Reichl