Evropská unie chce uvolnit 101 miliard EUR na „Evropský sociální fond +“. Senátor Grulich ho chce zrušit

EU chce pro období 2021 – 2027 uvolnit 101 miliard EUR na Evropský sociální fond plus. S postoji vlády k tomuto programu se seznámili členové senátního výboru pro záležitosti Evropské unie. Vláda nesouhlasí s plánem Komise na navýšení prostředku pro nejchudší občany z 0,7 % na 2%. Senátor Tomáš Grulich by fond zrušil úplně.

Na schůzi senátního výboru pro záležitosti Evropské unie se senátoři zabývali postoji české vlády k nařízení Evropské komise o Evropském sociálním fondu plus. Nařízení určuje jaké budou evropské priority pro rozdělení 101 miliard EUR pro období let 2021 – 2027 v sociální oblasti. S postoji vlády přišel senátory seznamovat Jiří Kinský náměstek sekce evropských fondů z ministerstva práce a sociálních věcí.

„Aby byla Evropa v budoucnu konkurenceschopná, soudržná a odolná, musí již dnes investovat do svých občanů: do jejich vzdělávání a odborné přípravy, dovedností, kreativity, potenciálu vytvářet nové podniky a inovace a do jejich zdraví,“ uvádí dokument, kterým se zabývali členové výboru pro záležitosti Evropské unie. Členské státy samy rozhodnout o rozdělení 100 miliard EUR v rámci sdíleného řízení, 1 174 milionů pak rozdělí EU na zdraví a na zaměstnanost a sociální inovace. Členské státy budou muset Komisi 6 krát ročně spravovat o výsledcích programu.

EU si od programu slibuje především zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče, lepší rovnováhu mezi osobním a pracovním životem – včetně přístupu k péči o děti, kvalitní a inkluzivní vzdělávání, podporu sociálně-ekonomické integrace a řešení pomoci nejchudším osobám.

Česká republika podle náměstka Kinského přivítala, že návrh sdružuje ostatní fondy, které dosud byly samostatné, vláda to považuje za krok vpřed. „Evropská komise navrhuje, aby na oblast sociálního začleňování bylo směřováno minimálně 25 % alokace, v aktuální období to je 20 %, a zároveň požaduje uvolnit minimálně 2 % z prostředků pro osoby které to nejvíce potřebují, což Česká republika vnímá jako příliš vysoké,“ uvedl náměstek sekce evropských fondů. Pro srovnání uvedl, že v aktuálním období připadá na nejchudší 0,7 % prostředků z Evropského sociálního fondu. Jiří Kinský také zmínil, že mezi priority České republiky patří i modernizace veřejné správy.

Předsedu výboru senátora Václava Hampla zajímalo, jak bude fond provázán s národním programem reforem, což bude podle náměstka Jiřího Kinského problematické a bude potřeba si počkat až na programová doporučení, která budou k dispozici do konce roku 2019. Podle náměstka bude důležité, aby Česká republika během vyjednávání o programových rámcích pro rok 2021 prosadila financování věcí, které opravdu potřebuje. Doposud Česko při vyjednáváních zastávalo postoje, kdy spíš poukazovalo na věci, které v doporučeních EU mít nechtělo.

Členové výboru odhlasovali usnesení, podle kterého vzali dokument a stanoviska vlády na vědomí, ale zmínili, že je zde překrytí s některými jinými evropskými fondy a samotný způsob řízení těchto fondů je nepřehledný. Proti usnesení se však postavil senátor Tomáš Grulich, který ostatní členy výboru šokoval prohlášením, že by Evropský sociální fond plus zrušil a jako jediný hlasoval proti usnesení, byť byl upozorněn zpravodajkou senátorkou Šárkou Jelínkovou, že fond již existuje a jedná se pouze o alokaci prostředků pro další programové období. Podle Grulicha je ale v jednotlivých členských státech rozdílné cítění a jiná kultura.

Michal Ožuch