Evropská komise omezí ilegální dovoz kulturních statků. Kvůli financování terorismu.

Objem světového obchodu se starožitnostmi dosahuje kolem 1,5 bilionu korun.

V rámci bezpečnostní unie chce Evropská komise omezit ilegální dovoz kulturních statků. Příjmy z jejich prodeje často slouží k financování mezinárodního terorismu.

Evropská komise navrhla nová pravidla, jejichž cílem je zastavit ilegální dovoz kulturních statků ze zemí mimo Evropskou unii. Komisaři jsou přesvědčeni, že příjmy jejich prodeje slouží přímo jako finanční zdroj mezinárodního terorismu a jiných kriminálních aktivit.

Návrh představuje jeden z posledních kroků k naplnění akčního plánu pro posílení boje proti terorismu a jeho financování. Evropská komise věří, že opatření tento druh obchodu zcela zastaví. Komise tak reaguje na setkání zástupců zemí G20 v Hamburku, kde politici vyzvali ke společnému soustředění se na přerušení finančních toků směrem k teroristickým skupinám. Pašování starožitností je považováno za jeden z významných zdrojů.

Sjednocení pravidel

„Peníze jsou kyslíkem teroristických organizací jako Islámský stát,“ řekl první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. „Přijmeme veškerá opatření k přerušení každého zdroje jejich financování. Teroristé často rabují archeologická naleziště a uloupené artefakty prodávají na černém trhu. Pokud budeme bránit jejich dovozu do Evropské unie, můžeme přispět k vyschnutí zdrojů jejich příjmů,“ dodal Timmermans.

Evropská unie momentálně aplikuje zákaz dovozu kulturních statků z Iráku a Sýrie, nicméně obecný rámec na unijní úrovni, jenž by upravoval dovoz tohoto druhu zboží, zatím neexistuje. Aktuální pravidla prý mohou být poměrně jednoduše obcházena.

Společný postup je navíc tříštěn nejednotnou, a tudíž neefektivní, úpravou na národních úrovních. Podle eurokomisařů je tedy nanejvýš nutné, aby byla pravidla sjednocena pro celou Evropskou unii. Kromě zastavení přísunu finančních zdrojů teroristickým skupinám by měl navrhovaný soubor pravidel také zabránit zmenšování kulturního, historického a archeologického dědictví v zemích původu.

„Ilegální přesun kulturních statků je záležitost vážného významu. Takové aktivity působí často nevratné škody na kulturním dědictví nejen v zemích, odkud zboží pochází,“ řekl Pierre Moscovici, eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti. „Náš návrh vybaví příslušné orgány efektivními nástroji k uzavření evropského trhu pro tento druh zboží,“ dodal.

Licence a certifikáty

Nově navrhovaná regulace stojí na mnoha dílčích opatření. Evropské orgány přijdou s jednotnou definicí dovozu kulturních statků, která zahrne širokou škálu nejrůznějších předmětů, včetně archeologických nálezů, starověkých svitků, pozůstatků historických památek či uměleckých sbírek.

Pravidla se budou týkat pouze těch kulturních statků, u kterých bude prokázáno největší riziko, že jejich obchodem vydělávají teroristé. Platí to například pro předměty staré nejméně 250 let od data jejich dovozu do EU.

Ruku v ruce s tím půjde také systém udílení licencí pro dovoz archeologických předmětů. Pokud někdo bude chtít cenné historické předměty do Evropské unie dovážet, bude muset získat od úřadů povolení.

Pro dovoz ostatních kategorií kulturních statků budou muset dovozci projít systémem poměrně přísné certifikace. Povinností bude například předložení potvrzení či místopřísežného prohlášení o tom, že zboží bylo ze třetí země vyvezeno legálně. Jestliže importér tyto podmínky nesplní, celní orgány budou mít pravomoc zboží zadržet.

Zavádění nových pravidel bude doprovázet rozsáhlá kampaň, jejímž cílem je informovat všechny zúčastněné, tedy dovozce a kupující kulturních statků v Evropě, o tom, jak podezřelé zboží rozpoznat. Současně s tím budou školeni celníci a ostatní bezpečnostní složky. To bude v gesci členských zemí.

Objem světového obchodu se starožitnostmi se podle odhadů v minulém roce pohyboval kolem 56 miliard eur (skoro 1,5 bilionu korun), z čehož se 19 miliard eur týkalo Evropské unie.

Návrh Evropské komise bude nyní předložen k projednání Evropskému parlamentu a Radě. Eurokomisaři pevně doufají, že pravidla budou přijata rychle v paralelním projednávání.

-usi-