EIB dá úvěr 70 mil. eur na plynovod mezi Slovenskem a Polskem o peníze však mohou žádat města i kraje v ČR

Plynovod Eustream. foto: www.epholding.cz

Evropská investiční banka poskytne úvěr ve výši 70 milionů eur (1,78 miliardy korun) slovenskému přepravci zemního plynu Eustream na výstavbu plynovodního propojení s Polskem. Viceprezident EIB Vazil Hudák po dnešním podpisu smlouvy uvedl, že projekt přispěje k energetické nezávislosti Slovenska a celé střední Evropy.

Eustream a jeho polský partner Gaz-System plánují vybudovat zhruba 165 kilometrů dlouhý plynovod, z toho 106 kilometrů potrubí bude na slovenské straně. Loni v prosinci obě firmy získaly na realizaci projektu od EU subvenci v hodnotě 107,7 milionu eur (2,74 miliardy korun).

Zahájení stavebních prací na polsko-slovenském plynovodu je naplánováno na letošní rok, dokončení stavby se očekává v roce 2021.

Eustream, ve kterém má manažerskou kontrolu a menšinový podíl česká skupina Energetický a průmyslový holding, v současnosti zejména zajišťuje tranzit ruského plynu přes Slovensko dále do západní Evropy. Dříve také zahájil zpětné dodávky komodity na Ukrajinu.

Skupina EIB je největší multilaterální finanční institucí na světě, jejímž hlavním cílem je podporovat kvalitní a udržitelné projekty, ne generovat zisk. Evropská investiční banka získává prostředky emisemi dluhopisů na kapitálových trzích a díky AAA ratingu má velmi nízké náklady financování.

Struktura akcionářů Evropské investiční banky. zdroj: EIB

V České republice Evropská investiční banka spolupracuje se sedmi kraji a spolupráci s dalšími by ráda navázala. „Kromě krajů spolupracujeme také se čtyřmi největšími městy. Například v Ostravě jsme spolufinancovali Svinovské mosty, silnice, městskou nemocnici, Divadlo loutek a rekonstrukce dalších kulturních objektů i zařízení sociální péče,“ řekla Hana Nylander Kaloudová, která vede českou pobočku Evropské investiční banky. V Praze se EIB podílela na financování nového úseku metra, ale také protipovodňových opatření, modernizaci letiště apod. V Brně pak na výstavbě nových částí Masarykovy univerzity, renovaci vily Tugendhat a také na městské infrastruktuře. V jihomoravském kraji zase přispěla na rekonstrukci lázní Lednice, opravy silnic, nemocnic a školských objektů.

Na EIB se může obrátit každý, kdo plánuje větší investice s dlouhodobou udržitelností. Podle Hany Nylander Kaloudové je minimálním objemem v případě krajů 25 milionů EUR, pro města je to pak polovina, tedy 12,5 m EUR. „Úrokové sazby jsou pevné nebo pohyblivé, nastavujeme je individuálně pro každou tranši. Nemáme závazkovou provizi a poplatek za zrušení nedočerpaného rámce,“ vysvětluje Nylander Kaloudová. Doba splatnosti závisí na životnosti projektu, ale je mezi 20 a 25 lety. EIB poskytuje odklad splátek podle implementace projektu a to na 3-4 roky.

Evropská investiční banka poskytuje také individuální úvěry:

-čtk-, Jiří Reichl