„Dobrý klempíř se má líp, než neúspěšný gymnazista,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
Asociace krajů se po posledním zasedání nechala slyšet, že hejtmani by chtěli více pravomocí v oblasti středního školství. O jaké nové kompetence a proč usilují?

Jde nám o úpravu některých klíčových oblastí ve školském prostředí tak, aby se zvýšila kvalita a uplatnitelnost absolventů. Příkladem mohou být přijímací řízení na střední školy, kde bychom uvítali zavedení minimální hranice úspěšnosti v jednotných přijímacích testech. Také navrhujeme, aby byl výsledek testů závazný pro všechna kola přijímacího řízení.

K čemu byste silnějších kompetencí chtěli využít?

Krajům se nejedná přímo o převedení pravomocí z ministerstva školství na kraje. Prostě se

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vindrák (ANO). Foto: hejtmanství MS kraje

snažíme co nejvíce zvyšovat kvalitu vzdělávání v regionech. Například v Moravskoslezském kraji jsme na vybraných školách zavedli motivační a prospěchová krajská stipendia. A už po prvním roce jejich fungování vidíme výsledky. Nejen, že se zlepšila docházka i výsledky žáků, ale zvýšil se i zájem o technické a řemeslné obory.

Po ministerstvu školství požadujete zavedení minimální hranice úspěšnosti pro přijetí na střední školy zakončené maturitou. Jak by to vypadalo a čemu by to mělo ve výsledku sloužit?

To je úplně jednoduché. Ředitelé škol by museli v celkových výsledcích přijímacího řízení respektovat minimální hranici úspěšnosti v testech. Tím by se zabránilo přijímání uchazečů pro pouhé naplnění kapacity oboru nebo školy. Často se totiž na gymnázia hlásí děti, které nejsou studijními typy, ve škole se pak trápí a po absolvování těžko hledají uplatnění. Nemluvě o těch, kteří u maturitní zkoušky ani neuspějí. Tomuto problému by zmiňovaná minimální hranice úspěšnosti v přijímacích testech jistě zabránila. S oblibou říkám, že dobrý klempíř se má líp, než neúspěšný gymnazista. Navíc český školský systém je dobře prostupný a každý absolvent učebního oboru má možnost  si v nástavbovém studiu maturitu dodělat a případně pokračovat i v dalším studiu.

Vidíte rozdílnou kvalitu výstupů ve veřejných a soukromých školách?

Nerad bych všechny házel do jednoho pytle, ale souhrnné výsledky maturitních zkoušek jsou jasné. Hovoří jednoznačně ve prospěch středních škol zřizovaných kraji, kde žáci dosahují znatelně lepších výsledků než ve školách soukromých.

Jednali jste již o těchto požadavcích s ministrem Plagou? Má pro vaše argumenty pochopení?

Ano, s panem ministrem a dalšími zástupci ministerstva jsme se sešli na konci srpna v rámci jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport. Shodli jsme se na tom, že zvyšování kvality vzdělávání je naším společným zájmem. Ukázalo se, že na spoustu diskutovaných oblastí máme podobný názor. Kromě tématu přijímacího řízení na střední školy jsme také diskutovali o možných úpravách maturitních zkoušek nebo o nedostatku pedagogů v regionálním školství.

Jiří Reichl