DIAMO jde k horníkům. Žádosti o příspěvky mohou žádat přímo na zavřeném Paskově

Propuštění zaměstnanci společnosti OKD mohou ode dneška žádat o státní příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby přímo na Dole Paskov.

aktualizováno 15:30

Státní podnik DIAMO, který byl vládou určen k tomu, aby administraci sociálních dávek provedl (psali jsme podrobně loni v létě v textu Sociální dávky pro horníky přesáhnou do r. 2023 miliardu korun), tam dočasně zřídil pobočku svého sociálního centra. Očekává až 900 žadatelů.

V polovině října loňského roku to bylo 156 žadatelů (podrobně v textu O příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD už požádalo 156 lidí). Dosud sociální centrum s. p. DIAMO od zahájení příjmu žádostí o příspěvek (1. 6. 2016) zaregistrovalo 440 žádostí a vyplatilo bývalým zaměstnancům společnosti OKD a dalších těžebních společností (stanovených nařízením vlády) 7,3 miliony korun. Pouze 5 žádostí bylo z důvodu nesplnění podmínek zamítnuto.

„Chtěli jsme vyhovět návrhu odborů OKD, aby odcházející zaměstnanci dolu mohli podat žádost o státní příspěvek, vyřídit potřebné náležitosti, případně se poradit, na místě, kam jsou zvyklí chodit. Naše pracovnice jim budou k dispozici přímo v sídle důlního závodu 3 na lokalitě Staříč a Chlebovice každý pracovní den během celého  dubna,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Výše příspěvku je diferencovaná podle převažující činnosti. V případě převažující práce v podzemí bude činit 8000 Kč a na povrchu 7000 Kč měsíčně. Příspěvek se vyplácí po omezenou dobu v závislosti na počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina podle daných podmínek může dostávat příspěvek až 60 měsíců, ostatní 3 až 36 měsíců. „Celkové náklady státního rozpočtu spojené s očekávaným propouštěním zaměstnanců by v letech 2016 až 2018 mohly dosáhnout cca 200 mil. Kč a v letech 2016 až 2023 cca 867 mil. Kč,“ uvádí loňská analýza ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco DIAMO v Paskově začíná, zaměstnanci Úřadu práce ČR se naopak vrací do svých standardních kanceláří. S pomocí propuštěným horníkům však samozřejmě pokračují. „Naši zaměstnanci měli zřízené mobilní pracoviště v lokalitách Staříč a Chlebovice. V souladu s původním plánem bylo toto pracoviště ke konci března zrušeno,“ uvedla mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Zájem ze strany odcházejících pracovníků OKD o služby mobilního poradenského střediska Úřadu práce ČR byl podle Beránkové značný. „Od 10. 1. do 29. 3.2017 se v obou lokalitách uskutečnilo 1 037 kontaktů (někteří zaměstnanci přišli samozřejmě vícekrát). Další pracovníci se informují na stálých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR zejména v okresech Frýdek-Místek a Ostrava. Dotazy odcházejících zaměstnanců OKD se týkaly zejména volných pracovních míst na otevřeném trhu práce, Regionálního individuálního projektu s názvem Outplacement v MSK, rekvalifikačních kurzů, které by mohli absolvovat (mnozí z nich kurzy ještě nekonkretizovali, neboť bude záležet na požadavcích budoucích zaměstnavatelů, naopak někteří na ně spěchali z důvodu příslibu zaměstnání ihned po skončení pracovního poměru, tj. k 31.03. 2017) nebo příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, např. nového pilotního příspěvku na mzdové náklady nebo příspěvku na regionální mobilitu,“ doplnila Beránková.

Ojediněle se odcházející zaměstnanci OKD dotazovali i na možnost zahájení samostatně výdělečné činnosti s finanční podporou ÚP ČR, dále se specialisty ÚP ČR probírali i některé pracovněprávní otázky, např. ohledně nároků na důchod, ale i týkající se pracovní neschopnosti. V některých případech se ptali i na možnosti pobírání dávek státní sociální podpory.
Největší zájem byl o rekvalifikační kurzy zamřené na získání řidičských průkazů sk. C, E, T + profesních průkazů, dále o kurzy pro obsluhu vysokozdvižného vozíku, organizačně technické pracovníky a o základní kurzy svařování či pro obsluhu CNC obráběcích strojů.
K 30.3.2017 bylo zahájeno už 16 rekvalifikačních kurzů, a to pro celkem 37 zájemců (3x Obsluha VZV, 2x Rozšíření řidičského oprávnění sk. C o sk. E, 4x Řidič skupiny C, dále kurzy Základy podnikání, Vazač břemen, Obsluha motorové pily a křovinořezu, Obsluha CNC obráběcích strojů, Základní kurz svařování ZK 135, Obsluha zdvihacích zařízení (Jeřábů třídy „A“), Odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.). Přičemž řada z nich má příslib zaměstnání s nástupem už od 03.04.2017.

„Většina zaměstnanců Dolu Paskov je v situaci, do které se dostali poprvé v životě, musí si vyřizovat výstupní záležitosti a řešit řadu věcí spojených s hledáním nového zaměstnání. Chtěli jsme jim ulehčit náročné a stresující období a jsme rádi, že nám státní podnik DIAMO vyhověl a lidé nemusí jezdit do Ostravy,“dodal Rostislav Palička, předseda odborů Dolu Paskov, OKD, a.s.

Příspěvek se vyplácí měsíčně, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl příspěvek schválen.„Naším úkolem je žádosti přijmout, posoudit, případně žadatele vyzvat k doplnění potřebných dokladů. Následně posíláme návrh Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení. Rozhodnutí o přiznání příspěvku by měli žadatelé dostat do 30 dnů od podání žádosti,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Na příspěvek podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. mají nárok zaměstnanci OKD, a.s., kteří rozvázali pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců z důvodu restrukturalizace a organizačních změn, tj. výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž důvodů a ke dni skončení pracovního poměru jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky. Vztahuje se na pracovníky propuštěné od 1. ledna 2016. S účinností od 1. prosince 2016 začal státní podnik DIAMO vyřizovat žádosti o příspěvek také pro propuštěné zaměstnance dalších těžebních společností podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb., kterými jsou: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Slezská důlní díla, a.s., OKD, HBZS, a.s. Za předpokladu splnění podmínek jim náleží příspěvek měsíčně 8 000 Kč u zaměstnanců s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu nebo 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance s výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu. Nárok na příspěvek může oprávněná osoba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního poměru u určené těžební společnosti. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek zaniká.

„Žádosti o příspěvek se nadále vyřizují i na sociálním centru odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO v Ostravě – Vítkovicích na ulici Sirotčí v přízemí správní budovy bývalého Dolu Jeremenko. Zdejší pracoviště od roku 2004 administruje a vyplácí dříve schválené příspěvky pro tisíce bývalých horníků v řádech stovek milionů korun ročně,“ doplnila mediální zástupkyně DIAMO Jana Dronská.

Příspěvek vychází ze stejného principu, který byl v minulosti použit v souvislosti                    s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví a také restrukturalizací ocelářského průmyslu. Zvýhodněni jsou věkově nejstarší zaměstnanci, kteří mají na trhu práce nejmenší šanci na uplatnění.

Jiří Reichl