Další několika set milionová zakázka pro NAKIT bez soutěže

Klíčové IT systémy. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Ministerstvo vnitra chce, aby státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) zajistil komunikaci jak jeho, tak krajských ředitelství Policie ČR. Zakázka půjde napřímo, bez výběrového řízení. Vedení resortu operuje in-house výjimkou, kterou však již dříve kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad.

Téměř miliardovou zakázku připravuje Ministerstvo vnitra ČR pro „svůj“ státní podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Úředníci vnitra při zdůvodňování proč není na zakázku potřeba vypisovat výběrové řízení operují tzv. „in-house“ výjimkou. Před jejím nadužíváním ale varovali kritici vzniku NAKITu i Nejvyšší kontrolní úřad, i čemž jsme psali v textu Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách).

Tentokrát má jít o více než 800 milionů bez DPH na zajištění komunikace pro ministerstvo vnitra a krajská ředitelství Policie ČR do konce roku 2017. Úředníci vnitra na letošní rok slíbili důkladnou revizi podobných smluvních vztahů a uzavření zcela nové smlouvy od 1. 1. 2018. I proto jim speciální komise pro transparentní veřejné zakázky tento záměr schválila. Dodatek je uzavírán z důvodu nezbytnosti zajištění poskytování předmětných služeb i v roce 2017, a zejména z důvodu nezbytnosti stanovení cenových parametrů za poskytování těchto služeb, když předchozí dodatek č. 3 ke Smlouvě stanovil cenu za poskytované služby do 31. 12. 2016. Maximální cena za poskytování služeb po dobu trvání Dodatku, tj. od 1. 7. 2017 do konce roku 2017 činí 401.804.722,- Kč bez DPH,“ uvádí se ve zprávě.

NAKIT se sloučil s Odštěpným závodem ICT služby České pošty (OZ ICT). Právě s OZ ICT vnitro uzavřelo v roce 2008 smlouvu o zajištění komunikační podpory pro Ministerstvo vnitra České republiky a jím určené orgány, respektive organizace. Po vzniku NAKITu a sloučení s OZ ICT přešla na NAKIT i tato smlouva. Vznik elektronického superúřadu prosadil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). V krátké době je zmiňovaná zakázka druhým významným dokumentem, který vnitro posílá do vlády. Před deseti dny jsme psali o strategickém rozvojovém materiálu státní agentury Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem

Nyní se v materiálu, kterým se budou zabývat ministři Sobotkova kabinetu mj. píše: „Vzhledem k tomu, že NAKIT je ovládán MV, v NAKIT nemá majetkovou účast jiná entita,nežli jej ovládající veřejný zadavatel – MV a více než 80 % celkové činnosti NAKIT je prováděno při plnění úkolů, které mu byly svěřeny MV, nenaplňuje výše popsané zadání – uzavření Dodatku zákonnou definici zadání veřejné zakázky, neboť ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 ZZVZ, se jedná o tzv. vertikální spolupráci, která se nepovažuje za zadání veřejné zakázky. Smlouva byla uzavřena 31. 10. 2008 na dobu neurčitou a jejím předmětem je poskytování služeb komunikační podpory MV, Krajským ředitelstvím policie (dále jen „KŘ PČR“), a dalším určeným orgánům, resp. organizacím v působnosti MV. Dodatek je uzavírán zejména z důvodu nezbytnosti stanovení cenových parametrů za poskytování těchto služeb v roce 2017, když předchozí dodatek č. 3 Smlouvy stanovil cenu za poskytované služby do 31. 12. 2016. S ohledem na potřebu aktualizace cenových parametrů poskytování služeb dle Smlouvy od 1. 7. 2017 a s tím potřebnou právní jistotu všech zúčastněných smluvních stran, se smluvní strany Smlouvy dohodly uzavření Dodatku.“

Jenže z předchozích vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu i dalších dozorových orgánů v případě uplatňování této výjimky na zakázky v rámci resortu vnitra se musí jednat o „výjimku“ nikoliv zaužívanou praxi, v opačném případě hrozí riziko úspěšného napadání takového obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. NAKIT se tak opět vystaví pod drobnohled dohledových orgánů, které budou zkoumat, zda se nedopouští stejných přešlapů jako Odštěpný závod České pošty, který má se zadáváním zakázek dlouhodobé problémy, o čemž jsme informovali například v textu Chovancův plán na nový „Telecom“ může narazit na státní zástupce  či v materiálu NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá.

Ministerstvo vnitra se tak opět zařazuje mezi státní organizace, které rády zadávají zakázky tzv. „Jednacím řízením bez uveřejnění“ (JŘBU), za což je Česká republika dlouhodobě kritizována z Evropské komise. Podle ekonomické poradkyně EK v Praze Pavlíny Žákové to v loňském roce bylo 20% všech zadaných zakázek, což je zdaleka nejvíce v EU -čtěte více v textu Jsme nejlepší v Evropě! Zadáváme nejvíc tendrů bez soutěže.

Jiří Reichl

 

O tématu NAKIT jsme také psali:,

Chovanec upevňuje pozice. Rozšiřuje spolupráci s NAKITem 9.6.2017

Chaos a zmar v NAKITu 7.12.2016

Vnitro přihrává zakázky „svému“ státnímu podniku NAKIT 21.7.2016

MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016

Rejzek (ISP Alliance): NAKIT vytváří flagrantní střet zájmů 12.2.2016

Chovanec si prosadil svou: NAKIT bude! 23.12.2015

Český Telecom 2.0 opět na scéně: Vláda v pondělí projedná návrh na založení státního… 13.12.2015

Ministerstva zepsula Chovancův návrh na založení NAKIT 25.9.2015

Strategie pro státní cloud bude nejdříve v roce 2018 19.10.2016

Vnitro představí strategii pro nakládání s daty v cloudu 21.9.2016

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny 12.3.2016

Chovancův „nový Telecom“: Antimonopolní úřad varuje před porušováním zákona o veřejných zakázkách 18.1.2016