Chovatelé mohou žádat peníze na ochranu stád před predátory

Vlk. Foto: pixabay.com

Od začátku listopadu mohou chovatelé hospodářských zvířat chránit stáda před velkými šelmami, jako jsou vlk, rys a medvěd, a chovy drůbeže před jestřáby. Žádosti do nově otevřené výzvy v rámci OPŽP bude možno podat od začátku prosince a je na ně vyčleněno 40 milionů korun.

Síťový elektrický ohradník nebo zdvojený elektrický ohradník (vodič) včetně zdroje a jeho příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, zradidlový ohradník, pořízení fotopastí nebo pořízení vycvičeného psa pasteveckého plemene. To všechno jsou způsobilé výdaje v právě otevřené výzvě (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu) z Operačního programu Životní prostředí je určena na investiční výdaje, které chovatelům pomohou předcházet škodám na hospodářských zvířatech. Žádat o ně mohou podnikatelé i fyzické osoby podnikající v oblasti zemědělské prvovýroby. Minimální výše přímých realizačních výdajů projektu je 100.000 korun bez DPH. Podle podmínek výzvy je výcvik štěněte pasteveckého psa a jeho následný výcvik hradit pouze za předpokladu, že tyto náklady žadatel povede v účetnictví jako investiční náklad. Osobní náklady na pastevce nejsou způsobilým výdajem.

„V případě prevence škod způsobených jestřábem jsou způsobilým výdajem sítě nad výběhy drůbeže. Výše uvedené náklady jsou hrazeny pouze žadatelům působícím v oblastech s doloženým výskytem vyjmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů nebo je doložen záznam z místního šetření příslušného OOP prokazující výskyt (dle zákona č. 115/2000,“ uvádí se v Newsletteru OPŽP.

„Zkušenosti z Německa či Beskyd ukazují, že v krajině je možné hospodařit a zároveň tu mohou žít i divoké šelmy. Je ale potřeba s jejich přítomností počítat a přizpůsobit jí způsob chovu hospodářských zvířat. Chovatelé sice jsou dotacemi podporováni již nyní, ale ti, kteří žijí v oblastech s výskytem velkých šelem, mají při ochraně svých stád vyšší náklady. Rozhodli jsme se jim proto pomoci, aby bylo pro ně bylo jednodušší svá stáda zabezpečit. Dostat mohou až 80 % nákladů,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.

„Tradiční ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa nebo pastevce u stáda – vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Drobnějším chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata (ovce, kozy či mladý skot) hlavně na noc řádně umístili například do pevného objektu nebo do vyšší, nejlépe dvojité ohrady v blízkosti domu, je-li to možné. Osvědčuje se také připevnění barevných pruhů látky, takzvaných zradidel, na ohradu,“ popisuje Pavel Pešout.

„Pokud velké šelmy způsobí škody na hospodářských zvířatech, operativně je řešíme. Naši pracovníci je přímo na místě posuzují, aby měl majitel nárok na náhradu škody. S chovateli jednáme, vysvětlujeme jim, jak stáda zabezpečit, k zapůjčení pro okamžité řešení jim nabízíme také elektrické ohradníky,“ dodává Pavel Pešout.

Jiří Reichl