ČEZ ESCO na nákupech – kupuje čtyři firmy specializující se na světla, klimatizaci a distribuční soustavy

Zleva: Kamil Čermák, předseda představenstva ČEZ ESCO, Pavel Cyráni ředitel divize obchod a strategie ČEZ, člen představenstva, Jaroslav Macek, ředitel ESCO International. Foto: Jiří Reichl

ČEZ ESCO, součást gigantu ČEZ, která se specializuje úsporná energetická řešení, oznámila nákup dalších čtyř firem do svého portfolia. Kupuje firmy, či většinové podíly ve společnostech specializujících se na světla, klimatizace, střešní fotovoltaiky i lokální distribuční soustavy. Do Vánoc by mohla v portfoliu přibýt další firma specializující na modernizaci teplárenských provozů v Polsku.

ČEZ ESCO AirPlus, Easy Power a Hormen jsou české společnosti a budou spadat pod ČEZ ESCO. Polská společnost OEM Energy bude spadat pod ESCO International.

„Zájem o komplexní energetické služby zaměřené na decentrální energetiku a úsporná řešení roste v celé Evropě. Ambiciózní environmentální cíle Evropské unie a požadavky zákazníků na individualizovaná chytrá řešení dokládají, že tento trend bude trvalý,“ říká člen představenstva ČEZ a ředitel divize obchod a strategie Pavel Cyraní. „Nové akvizice pro nás znamenají jednak další posílení na českém trhu energetických služeb, jednak akviziční vstup na polský trh, kde chceme ESCO služby dále rozvíjet,“ dodává Cyrani.

Cyráni upozornil, že Evropská unie si stanovila do roku 2030 cíl snížit emise skleníkových plynů o 40 procent, spotřebu energií o 30 procent a cíl podílu výroby energií z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě 27 procent. V současné době se vedou diskuse o dalším zpřísnění některých z těchto cílů. Právě společnosti poskytující služby v sektoru ESCO budou pomáhat průmyslu, městům i veřejné správě tyto cíle naplnit. O pozici klíčového výboru ITRE (výbor pro průmysl, výzkum a energetiku) jsme informovali v tomto týdnu v textu Vlivný výbor EP chce 35 procent energie z obnovitelných zdrojů

O vyšších cílech EU v této oblasti se debatovalo i minulý týden v Bratislavě na konferenci „Moderné trendy v európskej energetike“, jejíž účastníky ve videovzkazu pozdravil také Šefčovič. Svého krajana doplnil také slovenský premiér Rober Fico, který připomněl, že Slovensko udělalo v úsporných opatřeních průmyslových podniků velký pokrok, zejména do roku 2006, kdy energetická náročnost slovenských podniků klesla o 50%. „Ale cíle EU jsou vyšší a na tom je potřeba pracovat,“ dodal Fico.

Země, na které se chce ČEZ v sektoru ESCO v první etapě soustředit, jsou vedle Česka a Slovenska také Německo, Polsko a případně Rumunsko. Německý trh ESCO podle odhadů poroste ročně o sedm procent a podobně expandují i trhy ESCO v Polsku a Rumunsku, kde se například v segmentu projektů energetických úspor čeká každoročně dvouciferný růst.

Jaroslav Macek, ředitel ESCO International. Foto: Jiří Reichl

„Jedná se o země, které nám jsou blízké geograficky a kulturně. Zároveň jsou to trhy, na kterých už Skupina ČEZ působí a které dobře zná,“ říká ředitel ESCO International Jaroslav Macek. „V následující etapě jsou pak přirozeným cílem pro rozvoj další země západní Evropy.“

ČEZ letos vstoupil na německý trh ESCO koupí společnosti Elevion. Společnost OEM Energy je prvním akvizičním cílem v ESCO na polském trhu, kde ČEZ působí zároveň i prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO Polska. Ta nedávno realizovala například zajímavé zakázky v sektoru veřejného osvětlení nebo modernizace energetického hospodářství budov.

Ve společnosti OEM Energy, která je jedním z lídrů na polském trhu se solárními panely a tepelnými čerpadly, kupuje ČEZ 51procentní podíl s opcí na pozdější získání zbylého podílu.

ČEZ zároveň posiluje na českém trhu ESCO. Kupuje 51procentní podíl ve výrobci a dodavateli venkovního i interiérového osvětlení Hormen CE, stoprocentní podíl v dodavateli vzduchotechniky AirPlus a stoprocentní podíl ve společnosti Easy Power, která vlastní a provozuje lokální distribuční soustavy.

„Jde o firmy se skvělou pověstí na českém trhu, které mají za sebou stovky realizovaných projektů,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „V oblasti osvětlení, vzduchotechniky a lokálních distribučních soustav už působíme a novými akvizicemi naše portfolio dále rozšíříme. Hormen nám umožní dodávat řešení zahrnující i atypická a designově složitější svítidla, Airplus je specialistou na menší vzduchotechnické a klimatizační jednotky, než které teď poskytujeme. Akvizicí  Easy Power zas víc než zdvojnásobujeme počet provozovaných lokálních distribučních soustav na 35,“ doplňuje Čermák.

Podrobností k nakoupeným firmám:

AirPlus – Na trhu působí od roku 2002. Je specialistou na dodávky, montáže a servis menších vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, a vhodně tak doplňuje sortiment AZ Klima, který je zaměřen na větší instalace. Firma ročně nainstaluje až 600 jednotek a 3500 servisuje. Mezi významné zákazníky patří AGIP, Benzina, Raiffeisenbank, RobinOil nebo Unipetrol. Firma má přibližně 40 zaměstnanců, její průměrné roční tržby za posledních pět let přesahovaly 80 milionů korun. ČEZ ESCO kupuje 100procentní podíl ve firmě.

O Hormen CE – Na trhu působí od roku 2004. Zabývá se projektováním, realizací a výrobou svítidel. Je předním dodavatelem pro kanceláře, hotely, obchodní prostory, veřejné budovy a průmysl. Mezi reference patří pražská obchodní centra Quadrio a Florentinum, akvaparky Aqualand Moravia v Pasohlávkách a Aquapalace Praha nebo ostravský administrativní komplex Nová Karolina Park. Firma sídlí v Praze a její výrobní závod v Brně. Má téměř 60 zaměstnanců. Průměrné roční tržby za posledních pět let přesahují 170 milionu korun. Hormen je finalistou soutěže Vodafone firma rok 2014. ČEZ ESCO kupuje 51procentní podíl, zbylých 49 procent si ponechávají manažeři a dosavadní majitelé Jiří Hrachovina a Marek Fišer.

 

O Easy Power – Byla založena roku 2008 a specializuje se na provoz lokálních distribučních soustav. 17 jich vlastní a osm jich má v pronájmu. Jde o distribuční soustavy průmyslového, administrativního i rezidenčního typu. Celkový objem distribuované elektřiny je 13 GWh. ČEZ ESCO kupuje 100procentní podíl ve firmě.

O OEM Energy – OEM Energy je jedním z lídrů na polském trhu se solárními panely. Nabízí modernizaci a instalaci solárních termických a fotovoltaických panelů a také instalace bojlerů nebo tepelných čerpadel. Jejími zákazníky jsou samosprávy, průmysl a v menší míře i domácnosti. Společnost sídlí ve městě Ruda Slaska, nedaleko Katovic v Horním Slezsku. Průměrné roční výnosy za poslední tři roky dosahovaly 30 milionů zlotých. Firma má přes 20 zaměstnanců. ČEZ kupuje 51procentní podíl, zbytek budou držet manažeři a stávající společníci Marek Szymański, Marcin Supernak, Jarosław Nycz a Adam Małek.

 

Jiří Reichl