ČAK připravila návrh, kterým chce posílit dohled nad insolvenčními správci

Posílení dohledu nad insolvenčními správci, nemožnost oddělit dnes činnost insolvenčního správce od činnosti advokáta. Takové jsou hlavní důvody, proč Česká advokátní komora (ČAK) požaduje,...

Znalecký zákon dozná změn, měly by se zvýšit honoráře

Současný návrh zákona o znalcích a tlumočnících zřejmě dozná značných změn. Dnes se na tom dohodli poslanci ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. Podle zpravodajky...

ČAK: Celní správa nemá vyšetřovat trestné činy, je to v rozporu s...

České advokátní komoře vadí návrhy novely zákonů o Celní správě České republiky a trestního řádu, které mají posílit pravomoci celníků při vyšetřování trestných činů....

Ministerstvo vnitra odmítá, aby celníci mohli vyšetřovat trestnou činnost

Ministerstvo vnitra odmítá novelu zákonů o Celní správě a trestního řádu, podle které by měli získat celníci pravomoci vyšetřovat trestné činy. Vadí mu, že...

Na insolvence navázaná kriminalita pokračuje, specializované orgány jsou zahlceny

Velkým počtem případů úmyslných trestných činů spáchaných v souvislosti s insolvenčním řízením byly zahlceny odbory závažné hospodářské a finanční kriminality vrchních i nejvyššího státního zastupitelství. Neutěšená...

Vnitro zavede vícejazyčné formuláře k matričním dokladům

Volný pohyb občanů v rámci Evropské unie by měl být alespoň po formální stránce o něco jednodušší. Ministerstvo vnitra chystá novelizace zákonů, díky kterým...

Stížnost proti zahájení trestního stíhání by měla být ze zákona vyjmuta,...

Výraznou změnu trestního řádu navrhuje v rámci připomínkového řízení ke zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Navrhuje vypustit odstavec 7 paragrafu...

Advokátům se nelíbí zachování ustanovení o svádění k maření spravedlnosti

Ani po přijetí pozměňovacího návrhu poslankyně Heleny Válkové (ANO) v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny není Česká advokátní komora spokojena s navrženou úpravou trestného činu...

Komunisté navrhují plošný zákon o bezplatné právní pomoci včetně zastoupení před...

Plošný zákon o právní pomoci na náklady státu včetně ustanovení zástupce pro jednání před všemi soudy navrhli tři poslanci KSČM. O ustanovení právního zástupce...

Námitky systémové podjatosti komplikují správní řízení, vláda navrhuje změnit zákon

Správní řád zřejmě brzy dozná změn. Současná úprava totiž opomíjí bližší úpravu systémové podjatosti. Přitom její namítání má velký vliv na praxi správních orgánů...