Hospodářský výbor převozníky příliš neuklidnil. Poslanci označili plánované změny za nesmysl

Hospodářský výbor se zabýval novelou zákona o vnitrozemské plavbě. Jan Bauer stáhl své pozměňující návrhy a Jakub Kopřiva z legislativní sekce ministerstva dopravy přislíbil,...

Převozníci a loďaři bijí na poplach – Nová legislativa zlikviduje lodní...

Ministerstvo dopravy plánuje velkém změny ve vnitrozemské lodní dopravě. Někteří provozovatelé lodí a přívozů tvrdí, že změny v případě schválení zlikvidují stovky podnikatelů a...

Obchodování s emisemi čeká nový zákon

Emisní povolenky mají jednak za úkol snížit obsah škodlivých emisí, zároveň se s nimi čile obchoduje. Obchodování je regulováno zákonem, který by nyní i...

Piráti předložili slíbený zákon, který legalizuje pěstování konopí. Stát může ušetřit...

Piráti chtějí umožnit pěstování konopí pro osobní potřebu. 87 milionů Evropanů se řadí mezi celoživotní uživatele konopí. Stát ročně vynakládá na boj s konopím...
výstavba dálnice, liniová stavba

MMR chce státní projekční kancelář i kauce při přezkumu povolení dopravních...

Kroků k urychlení přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací bylo v posledních letech uděláno několik. Povolovací procesy se ale...

Rodičovský příspěvek by mohl výrazně vzrůst. Ministerstvo financí stojí změnám v...

Novela zákona o státní sociální podpoře dorazila na vládu. Předkladatel,ministerstvo práce a sociálních věcí, chce rodičovský příspěvek navýšit na 260.000 korun. V plánu jsou...

Hospodářský výbor řešil program Digitální Evropa. Přinese investice do umělé inteligence...

Program Digitální Evropa reaguje na změny, které probíhají ve všech odvětvích. Investice v rámci programu dosáhnou hodnoty 9,2 miliardy EUR v sedmiletém období. Hospodářský...

Vláda podpořila snížení platů zastupitelům, kteří jsou zároveň poslanci či ministři

Placeným obecním a krajským zastupitelům, kteří jsou zároveň členy vlády nebo Parlamentu, by se mohly snížit mzdy vyplácené z obecních či krajských rozpočtů. Vláda...

Stavební zákon se musí změnit co nejdřív, dílčí úpravy představí MMR...

Rekodifikace veřejného stavebního práva je proces, který podle optimistického časového harmonogramu Ministerstva pro místní rozvoj zabere nejméně 5 let. Situace je ale v oboru...

Podrobnosti k rekodifikaci stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje rekodifikaci veřejného stavebního práva. Zatím pracuje na vymezení problémů a obecně představě jejich řešení. Než novinky vstoupí v platnost,...