Boston varuje: autonomní vozy mohou ucpat centra měst

Konec kolon? V centru Bostonu se díky autonomním vozidlům zácpy naopak zvýší. Města jim ale mohou účinně čelit, tvrdí tým expertů.

Jen málo technologických novinek způsobilo takový rozruch jako autonomní automobily. Není divu. Mohou změnit nejen způsob, jakým se lidé přepravují po městě, ale také samotná města.

Přesto nelze autonomní vozidla považovat za lék na všechny neduhy městské dopravy. Radnice by podle analytiků Světového ekonomického fóry měly zvažovat všechny aspekty samořiditelných automobilů – jejich pozitivní, ale i negativní stránky a dopady na budoucnost mobility.

Odborný tým Světového obchodního fóra ve spolupráci s poradenskou společností Boston Consulting Group nedávno završily tříletý výzkum, který se zabýval právě možnými efekty přechodu k autonomním vozům. Byly do něho zapojeny subjekty ze širokého spektra různých oborů, kterých se změna ve způsobu dopravy zřejmě nejvíce dotkne. Vedle výrobců automobilů šlo také o softwarové společnosti, ale i pojišťovny.

Dva tisíce respondentů

„Náš výzkum jsme chtěli opřít o spolupráci se subjekty, které jsou součástí reálného světa. Chtěli jsme také porozumět tomu, do jaké míry budou lidé ochotni se na autonomní vozidla ve městech adaptovat. Jako nejvhodnější místo se nám zdál Boston,“ vysvětlují spoluautoři studie John Moavenzadeh a Nikolaus Lang.

Výzkumníci oslovili více než dva tisíce obyvatel Bostonu, aby zvolili osm různých způsobů dopravy podle konkrétního cíle své cesty (například když se chtějí dostat do práce v deštivém dni). Některé tyto způsoby již dnes existují (hromadná doprava, osobní automobil, taxi či jízda na kole), jiné jsou teprve hudbou budoucnosti (autonomní osobní vozy, sdílené autonomní vozy či autonomní minibusy).

Na základě jejich odpovědí experti odhadli, že do roku 2030 vzroste v Bostonu podíl dopravy založené na momentální poptávce ze současných sedmi na třicet procent. Z toho bude 87 procent připadat na autonomní vozidla (včetně autonomních taxíků nebo minibusů). Přitom vůbec nezáleží na tom, zda se bude jednat o sdílený dopravní prostředek či nikoli. Na každý pád výzkumný tým očekává, že vzestup autonomní mobility povede k postupnému vytlačování hromadné dopravy nebo chůze.

Pokles využívání hromadné dopravy prý nastane nejen v okrajových částech města, ale i v jeho centru. Analytici odhadují, že do roku 2030 se sníží podíl hromadné dopravy na bostonské dopravě ze současných 47 na 33 procent. Z výzkumu také vyplynulo, že čím kratší přepravní vzdálenost bude, tím pravděpodobněji dají lidé přednost individuální jízdě autonomním vozem.

Simulace věští zácpy

Výzkumníci se však neomezili jen na sběr dat a předpovědi struktury městské dopravy v Bostonu na konci příští dekády, ale pokusili se na základě současných dopravních objemů nasimulovat, co nárůst individuální dopravy autonomními vozidly bude pro město znamenat. A výsledek je možná překvapivý. Ukázalo se, že celkový čas, který lidé přepravou po Bostonu stráví, klesne o čtyři procenta. „To není špatné, ale o radikální zefektivnění se také nejedná,“ hovoří analytici.

Jde totiž o průměrnou hodnotu, vztahující se k celému Bostonu. Jestliže se na simulaci podíváme detailněji, je patrné, že největší zkrácení dopravy přijde v okrajových čtvrtích, zatímco v centru Bostonu se doba jízdy dokonce o 5,5 procenta zvýší. Autonomní vozy tak dopravu v centru Bostonu (a pravděpodobně i dalších srovnatelných měst) zhorší.

Na druhé straně se ale výrazně sníží počet potřebných parkovacích míst, a to téměř o polovinu. Dá se tedy předpokládat, že z ulic zmizí až padesát procent zaparkovaných vozů, a tak bude možné uvolněný prostor využít jiným způsobem.

Zaveďte finanční pobídky

Expertní tým v neposlední řadě předložil řadu doporučení, kterými se nejen bostonská radnice může řídit, aby negativní dopady vzestupu autonomní mobility byly minimalizovány. Jako první opatření vědci doporučují zavést finanční pobídky, které by obyvatele odrazovaly od individuálního cestování po městě. Jakmile někdo bude cestovat sám, odvede do městské kasy určitý poplatek. Jeho výše se bude snižovat s tím, jak lidé budou upřednostňovat přepravu hromadnou. Simulace v případě Bostonu ukázala, že systém odstupňovaných poplatků sníží čas jízdy až o patnáct procent.

Dalším navrhovaným krokem je zvýšení počtu jízdních pruhů v ulicích s tím, jak ubyde počet potřebných parkovacích míst. Současně by mohla přibýt místa pro nástup a výstup pasažérů, nebo by města mohla vybudovat více samostatných jízdních pruhů pro cyklisty, ale i právě pro autonomní vozy či autobusy. Tím by se podle expertního týmu dalo uspořit více než osm procent času stráveného v dopravním prostředku.

-zm-