Svatopluk Bartík: Apelujeme na poslance, aby podpořili novelu zákona o elektronických komunikacích

  Novela zákona o elektronických komunikacích, kterou dnes projednávají poslanci, je zcela v zájmu českých zákazníků, a to jak v první části týkající se TV vysílání, tak v druhé části, řešící některé otázky spojené s podnikáním mobilních operátorů.

  První část novely, která řeší potřebný přechod na tzv. DVB-T2 vysílání, je třeba přijmout nejméně ze dvou důvodů:
  1/ Do budoucna umožní občanům přijímat i nadále TV signál zdarma. Proto jste zřejmě z druhé strany vystaveni tlakům placených poskytovatelů TV programů, neboť takto navržený zákon není v jejich komerčním zájmu.
  2/ Dosud užívané frekvenční pásmo, které se takto uvolní, bude možné ihned po ukončení TV vysílání použít pro výrazné posílení frekvencí mobilních operátorů. Bude je tedy možné – při správném nastavení podmínek aukce – využít i pro nové konkurenty stávajících tří, dosud oligopolně se chovajících, mobilních operátorů. To by v konečném důsledku mělo vést k vyšší konkurenci na mobilním trhu a tedy snížení cen. Tak tomu aspoň je jiných státech, ve kterých si konkurují více, než tři operátoři.

  Druhá část novely explicitně posiluje momentálně slabé a nerovné postavení běžných koncových zákazníků českých mobilních operátorů. Za nejpodstatnější považujeme návrh zvyšující razantně horní strop pro udělování pokut Českým telekomunikačním úřadem. Stávající prostor pro pokuty je doslova miniaturní. Operátorům se tak vysloveně vyplácí nekalé obchodní praktiky, které poškozují zákazníky a jim, i po odečtení směšně nízkých pokut, přinášejí v mnoha případech vysoké zisky.

  Spotřebitelská organizace TELEFONUJÍCÍ.CZ, z.s., jejímž jsem předsedou, vznikla počátkem tohoto roku kvůli potřebě sdružit klienty českých mobilních operátorů, které trápí velmi vysoké ceny mobilních hlasových a datových služeb, zejména ve srovnání s ostatními státy EU. Zjistili jsme například, že typický spotřebitel, jako je rodič samoživitel s jedním dítětem, platí o 538 Kč měsíčně více, než je průměr EU (vyjádřeno v procentech o 71 %). Také jsme spočítali, že Česká republika je v rámci EU nominálně čtvtrou nejdražší zemí.

  Ze všech uvedených důvodů apelujeme na poslance, aby návrh předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR podpořili.

   

   

  FacebookTwitterGoogle+