BBC: Vyčerpaní Řekové kývli na podmínky věřitelů

„Dohoda,“ napsal nad ránem na Twitter belgický premiér Charles Michels. Podle BBC se už mezi Řeckem a jeho věřiteli ladí podmínky, za kterých dostane další finanční injekci. 

„Vyčerpaní Řekové po půlnoci kapitulovali a přistoupili na návrhy, za které jsou jim věřitelé ochotni půjčit jim přes osmdesát miliard eur,“ napsala BBC. Tuto informaci posléze potvrdila i kyperská delegace. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaiteová pak zahlasovala nohama, opustila Brusel a cestou domů novinářům řekla, že je „všechno hotovo.“

Aktuálně se připravuje už šestý, tentokrát prý definitivní návrh dohody. Problémem je požadovaná privatizace státního majetku. Řeckému premiérovi Tsiprasovi údajně vadí účast MMF na bailoutu, respektive míra této účasti. Jako větší problém se ale dle členů delegace zdá být zřízení privatizačního fondu. Podle členů řecké výpravy je snaha zprivatizovat aktiva za 50 miliard eur výrazně přestřelená. Vše co prý lze v Řecku v majetku vlády najít, nemá podle nich větší cenu než 17 až 18 miliard eur.

Oč se hraje

Hlavní body dohody nicméně zůstávají stejné. Athény by měly zjednodušit systém DPH a rozšířit daňovou základnu nebo podniknout první kroky ke zvýšení dlouhodobé udržitelnosti penzijního systému. Následuje přijetí zákonů měnících občanské právo v zemi, směřujících k zajištění nezávislosti řeckého statistického úřadu. Před dohodou o finanční pomoci by měla také začít v Řecku fungovat rozpočtová rada.

Ve střednědobém horizontu se má Řecko zavázat k penzijní reformě, ambicioznějším reformám tržního prostředí, rozsáhlejším privatizacím, změnám v kolektivním vyjednávání. Výrazně by měl být posílen výkon řecké státní správy a obnovena plná spolupráce Atén s věřitelskými institucemi. Podle dokumentu je přitom tento výčet minimem, které eurozóna od Řecka požaduje.

Materiál zmiňuje možnost, že eurozóna ze své strany zváží určitá opatření, která by Řecku mohla pomoci se splácením jeho dluhu. Jednalo by se například o nový splátkový kalendář. Bez závorek je naopak jasně uvedeno, že pro eurozónu snižování nominálního hodnoty dluhu nepřipadá v úvahu.

-of- , Tiscali.cz