Bankovní služby na poštách bude nadále provozovat ČSOB

Přepážka České pošty. Ilustrační foto: www.ceskaposta.cz

Finanční služby v prostředí České pošty bude od ledna provozovat ČSOB. Tedy stávající provozovatel. Vyplývá to z informací vedení státního poštovního přepravce pro ministry Sobotkova kabinetu.

Končící smlouva s s Československou obchodní bankou, a. s. („ČSOB“) a Českou pojišťovnou, a.s. k 31. 12. 2017 nutila vedení České pošty ‚(ČP) hledat nového provozovatele finančních služeb na poštovních přepážkách.  Nakonec byla vybrána opět skupina ČSOB.  Výsledky výběru schválila na konci května dozorčí rada ČP. S uzavřením smlouvy s ČSOB souhlasilo i Ministerstvo vnitra, jakožto zakladatel ČP.

Vedení pošty si končící smlouvy bylo vědomo a tak už na konci roku 2014 vybralo externího poradce (Grant Thornton Advisory, s. r. o.), který ve spolupráci s ČP analyzoval stávající trh retailových finančních služeb v České republice. „Srovnal modely zajištění retailových finančních služeb s vybranými poštovními správami v zemích EU, zpracoval jednotlivé varianty poskytování služeb včetně jejich provozních modelů a navrhl vhodné směry zajištění retailových služeb v podmínkách ČP,“ uvádí se ve zprávě pro ministry.

„Poradci doporučili partnerskou formu spolupráce, s tímto závěrem se ztotožnila i ČP. Díky modelu partnerské spolupráce může ČP těžit z významných dodatečných výnosů (nyní cca 7% celkových tržeb), aniž by sama nesla kapitálová, operační a úvěrová rizika provozovatele banky. Prodej finančních služeb zlepšuje využití pobočkové sítě i přepážkových zaměstnanců  a umožňuje realizovat dodatečné synergie s poštovními službami. ČP takto zajišťuje dostupnost úplného portfolia finančních služeb široké veřejnosti a zároveň zvyšuje finanční gramotnost svých zákazníků,“ uvádí se v informační zprávě.

Vítěz vybrán mimo veřejnou zakázku

V roce 2016 ČP zorganizovala několikakolový průzkum trhu za účelem výběru nových partnerů pro poskytování finančních služeb na základě podaných nabídek. ČP následně provedla průzkum trhu s názvem „Výběr partnera/partnerů pro poskytování finančních služeb na pobočkách České pošty po roce 2017“.

„Poskytování finančních služeb na pobočkách ČP nenaplňuje pojmový znak zadání  veřejné zakázky a to s ohledem na skutečnost, že nebude docházet k poskytování úplatného plnění ve prospěch ČP. Naopak úplata bude prováděna ze strany vybrané banky (finančních institucí) ve prospěch ČP (partner bude platit ČP za to, co pro něj bude ČP dělat).  Ze strany ČP nedošlo k poptávání plnění, naopak ČP nabízí za úplatu své služby finanční instituci. Vzhledem k těmto skutečnostem nebyl partner pro poskytování finančních služeb na pobočkách ČP vybírán cestou zadání veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách. Proces výběru byl tedy realizován  na základě průzkumu trhu,“ uvádí se poněkud krkolomně ve zprávě.

Podle ní byly s nabídkou účasti byly ze strany ČP osloveny všechny finanční instituce relevantní  z pohledu velikosti a komplexní produktové nabídky. Účast v průzkumu trhu byla umožněna rovněž subjektům, které se přihlásily dodatečně, na základě tiskové zprávy vydané ČP. Účastnit se mohli uchazeči samostatně, případně v alianci poskytovatelů finančních služeb. Stejně tak se mohly přihlásit i subjekty s neúplnou produktovou nabídkou. Zájem o účast v průzkumu trhu projevilo 15 uchazečů.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Jiří Reichl