Advokáti se připravují na směrnici o ochraně osobních údajů, ČAK je musí zabezpečit

Příští rok na konci května nabude účinnosti evropská úprava osobních údajů v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

„Vzhledem k tomu, že stávající legislativa neřeší některé otázky ochrany osobních údajů advokáty (zejm. otázku střetu povinnosti mlčenlivosti advokáta a oprávnění ÚOOÚ provádět u advokátů kontrolu), hodlá ČAK navrhnout předkladateli, kterým je Ministerstvo vnitra řešení, které by tyto otázky řešilo tak, aby účel právní úpravy zůstal zachován, ale zároveň byla zohledněna specifika právních služeb poskytovaných advokáty. ČAK v tomto směru hodlá aktivně spolupracovat s MV a ÚOOÚ,“ komentuje dosavadní vývoj v této oblasti tisková mluvčí Iva Chaloupková.

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Dušan Šrámek