60 milionů EUR pro regionální projekty napříč Evropou

Na projekty nadnárodní spolupráce ve střední Evropě je vyčleněno dalších 60 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Partneři z České republiky se mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států EU regionu střední Evropy. Možnost podávání žádostí je do 25. ledna 2018. 

Další – už třetí výzva programu Interreg Central Europe s dotací 60 milionů euro byla vyhlášeno v Praze na mezinárodní konferenci k dvacátému výročí nadnárodní spolupráce Interreg. Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

„Spolupráce na projektech s členskými státy EU je pro Českou republiku velmi důležitá. Velkých výsledků se dosáhlo především v oblasti ochrany přírodních a kulturních zdrojů. Vyhlášení těchto výzev proto vítám,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministerstvo pro místní rozvoj je pod vedením Karly Šlechtové v programech Interreg CENTRAL EUROPE velmi aktivní. V současnosti probíhá realizace 85 projektů schválených v předešlých výzvách, a to v celkovém objemu 166 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj s účastí více než 900 příjemců. Podílejí se společně na realizaci aktivit v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, dopravy, ale i přírodních a kulturních zdrojů.

V realizaci je například projekt Forget Heritage, který se zaměřuje na zprovoznění opomíjeného kulturního dědictví – zejména nevyužívaných historických objektů. Statutární Město Ústí nad Labem se jako jeden z partnerů podílí na navržení postupů při zřizování společností kulturního a tvůrčího průmyslu, které se o takovéto objekty budou starat a zhodnotí je. Projekt zahrnuje také přípravu aplikací umožňujících zapojení místních obyvatel do mapování míst a do navrhování jejich budoucího využití. „Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě, komentoval výše uvedený projekt náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Dále je realizován projekt Solez (Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU), který má celkový rozpočet 1.933.734 €, z čehož je z ERDF hrazeno 1.604.562 €. Do něj jsou zapojeny: Město Vicenza (IT) – Vedoucí partner, Město Dubrovník (HR), Univerzita v Záhřebu, Fakulta strojního inženýrství (HR), Centrum dopravního výzkumu (CZ), KORDIS JMK (CZ), Město Graz (AT), Panonská obchodní komora (HU), Město Turín (IT), Město Gdaňsk (PL)., Město Žilina (SK). SOLEZ sdružuje města, která pracují na řešeních v oblasti nízkouhlíkové mobility, s cílem zlepšit jejich strategie a vytvořit „chytré“ služby a produkty týkající se konceptu nízkoemisních zón (NEZ) ve funkčních urbanizovaných územích. Aktivity projektu budou zohledňovat potřeby místních úřadů, obyvatel, turistů i soukromých poskytovatelů dopravních a přepravních služeb.  V Brně v rámci projektu dojde k přestavbě veřejné plochy v blízkosti nádraží, včetně testování nového chytrého řešení pro parkovací systém P+R pro podporu nízkouhlíkové mobility.

Důvodem pro vznik toho projektu byla skutečnost, že většina evropských měst byla vybudována v okolí svého prapůvodního centra osídlení. „Toto jádro města je často centrem obchodu, zábavy i sídlem státní správy a samosprávy. V konečném důsledku jsou centra měst původcem podstatné části dopravy mezi jádrovými a periferními městskými oblastmi i zázemí měst, kde se každoročně rozšiřuje fenomén urbanizace a způsobuje rostoucí poptávku po přepravě. K řešení tohoto fenoménu mohou být využity různé nástroje jako např. restriktivní politika vjezdu do centrální zóny, umístění a zpoplatnění parkovacích ploch, zlepšení služeb veřejné dopravy. Každý z těchto přístupů nicméně prokázal současně určité výhody a nevýhody, které musí být posouzeny, aby mohla být vybrána efektivní řešení pro každé funkční urbanizované území (FUA),“ uvádí se v informacích k projektu.

 

Jiří Reichl