Kodaň bude učit ostatní města jezdit na kole

Kodaňští cyklisté. Hlavní město dánska se bude dělit o zkušenosti vytvářením podmínek pro cyklisty i s jinými evropskými měst.

Mnichov a Amsterdam se připojili k dánské metropoli a budou společně dalším deseti městům napříč Evropou pomáhat ve vytvoření prostředí přívětivého pro cyklisty.

Do vystoupení Velké Británie z Evropské unie nezbývá už půl roku, přesto se Manchester chystá zapojit do projektu, v němž bude spolupracovat s Kodaní. Dánská metropole totiž bude jiným evropským městům radit v tom, jak být přívětivějším místem pro cyklisty. Projekt, který spadá pod program Horizont 2020, je navíc zcela financovaný z prostředků Evropské unie.

Projektu Handshake se bude účastnit deset evropských měst, která mají ambici vytvořit si image cyklistického města. Samotná Kodaň přitom dostane „na starosti“ lotyšskou Rigu a finské Helsinky. Další města, která se do projektu jsou Bordeaux, Bruggy, Cádiz, Dublin, Krakov, Řím a Turín.

Kodaň bude učit, Amsterdam koordinovat

Nicméně i mentorská města jako Kodaň, Mnichov a Amsterdam se budou od ostatních učit. Zástupci Amsterdamu se již nechali slyšet, že doufají, že získají kodaňské zkušenosti s řešením parkovacích míst pro kola nebo jak nakládat s jízdními koly, která už nikdo nechce a zůstala například přivázaná řetězem k zábradlí na mostě.

Představitelé radnic příslušných měst se poprvé sešli už minulý týden přímo v Kodani. Sledovali cyklistickou infrastrukturu a mohli vidět, jak je zde doprava na jízdním kole populární. Podle spolku Cycling Embassy of Denmark se delegace sama vydala na cyklistickou projížďku městem a zavítala mimo jiné na nejfrekventovanější Most královny Louisy. Jen po něm každý den projede přes 48 tisíc cyklistů.

Projekt má běžet tři až pět let. Zástupci jednotlivých měst se budou účastnit společných workshopů a výjezdů, kde si budou sdělovat zkušenosti s budováním cyklistické infrastruktury. Koordinátorem získaných závěrů bude Amsterdamská univerzita.

„Jestliže má Kodaň být nejlepším městem na světě pro cyklisty, nesmí zaostávat. I my se můžeme od ostatních učit. Třeba od Amsterdamu, který má mnohaleté zkušenosti s budováním cyklistické infrastruktury, ale zároveň nechce auta za každou cenu vyhnat,“ řekla Ninna Hedeager Olsenová, kodaňská radní pro technické a environmentální záležitosti.

Pomůže to s emisemi

Chris Boardman, který je na manchesterské radnici zodpovědný za pohyb pěších a cyklistů po městě, už Kodaň za účelem sbírání zkušeností navštívil před třemi lety. Program Handshake je ale podle něj zcela jiná úroveň vzájemné spolupráce v této oblasti.

„Je to vskutku výjimečná příležitost k tomu, jak se učit od těch nejlepších. Chceme Manchester proměnit v město, kde bude doprava na jízdním kole samozřejmostí a rovněž velmi atraktivním prostředkem pro pohyb v ulicích,“ řekl Boardman. Podle něho je nadcházející spolupráce pro Manchester cenná, protože si bude moci vzít z Kodaně, Amsterdamu a Mnichova to nejlepší a začlenit to do plánů pro Mancehster.

Transformace měst na místa pro cyklisty bude pomáhat naplňovat cíle, které byly stanoveny v Pařížské klimatické dohodě z roku 2015. „Velká města jsou zodpovědná za většinu celosvětových emisí oxidu uhličitého, takže máme i rozhodující díl zodpovědnosti za implementaci trvale udržitelných řešení, a to nejen v dopravě,“ podotkla Ninna Hedeager Olsenová.

Olsenová také připomněla, že do Kodaně míří každý rok velký počet delegací z různých měst nejen z Evropy, které sbírají zkušenosti v oblasti vytváření podmínek pro cyklisty. „Chtějí vědět, v čem tkví náš úspěch a co se za ním ve skutečnosti skrývá,“ uvedla Olsenová.

-zm-