Česká republika čerpá z EU nejpomaleji od roku 2013. Dostala 17 miliard

V průběhu prvního pololetí 2017 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši 39,5 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 22,8 mld. Kč. ČR tak v první polovině roku 2017 obdržela o 16,7 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu odvedla. V pravidelné zprávě to uvedlo ministerstvo financí.

Velmi špatný stav čerpání peněz z EU dokazují čísla čerpání peněz z fondů EU za první pololetí letošního roku. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) uvedl, že za nejhorší bilancí od roku 2013 stojí pomalý rozjezd čerpání peněz v programovacím období 2014-2020.

Vývoj čisté pozice ČR za první pololetí ukazuje následující graf.

 

 

 

 

 

 

 

Pokles v prvním pololetí letošního roku ve srovnání s předchozími lety je dán zejména zahajováním implementace operačních programů období 2014-2020. V předchozích letech tvořily hlavní část příjmů prostředky za programové období 2007-2013, které se nejvíce dočerpávaly v třech letech následujících po ukončení období.

Stejné to bylo v předchozím programovacím období, které končilo v roce 2013, ale akce dokončovaly ještě v roce 2015, což byl nejviditelnější na rozkopaných dopravních stavbách, které se do konce roku 2015 spěšně dokončovaly.

Za kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky a rovněž zahájení čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti programového období 2014-2020. Na politiku soudržnosti ČR za první pololetí letošního roku celkově obdržela 13,9 mld. Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 25,6 mld. Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb ve výši 21,5 mld. Kč.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2017 shrnuje následující tabulka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2017 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 496 mld. Kč a získala 1 152 mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2017 celkově dosáhlo 656 mld Kč.

Právě kvůli zkušenostem z předcházejícího i současného programovacího období už Česká republika chystá své pozice pro nadcházející období od roku 2020. Podrobně jsme o tom psali v textu Česká republika se již připravuje na nové programovací období po roce 2020.

Problémy s čerpáním nemá jen Česká republika, ale de facto všechny členské státy. Úředníci Evropské unie a Evropské komise už přemýšlejí, že zmírní pravidla pro čerpání. Současný objem pravidel je totiž tak velký, že pro místní úřady není snadné evropské strukturální fondy řídit. Pro podnikatele současný stav zase znamená obrovskou složitost při sepisování žádostí o evropské dotace. „Zjednodušení přístupu ke kohezním evropským fondům i využití jejich prostředků nepochybně pomůže Evropskou unii přiblížit občanům,“ je přesvědčen předseda expertní skupiny Siim Kallas. Podrobně jsme o tématu psali v textu Evropská komise: Experti navrhují zjednodušit přístup k evropským fondům

Jiří Reichl